Regnbågsmärkning

Gotlands Regnbågsgrupp

Regnbågsmärkning

 

Att regnbågsmärka sin verksamhet är att ta ställning, och visa det utåt.

Ett regnbågsmärkt företag, organisation eller förening är en plats som bestämt sig för att inte göra skillnad på människor på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Den lilla flaggan på entrédörren berättar att "vi är ett ställe som bryr oss - alltså bryr vi oss inte".

Kärlek är kärlek, oavsett vem som älskar vem, människan är människa oavsett könsöverskridande uttryck eller utseende.

Den regnbågsmärkta verksamheten vill verka för ett samhälle där alla får plats, där alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter utifrån sin egen person. Regnbågen är i det här fallet en symbol för att alla människor har samma värde, samma rättigheter och skyldigheter och att vi alla både får plats och behövs. Det blir ingen vidare regnbåge med bara en eller två färger.

Vem står bakom märkningen?

Bakom regnbågsmärkningen står Gotlands Regnbågsgrupp.

Gotlands Regnbågsgrupp är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Föreningen har som syfte att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka.

Vem kan Regnbågsmärka sin verksamhet?

För att du ska kunna regnbågsmärka dig behöver företaget, organisationen eller föreningen finnas på Gotland. Exempel på regnbågsmärkta verksamheter är restauranger, caféer, butiker, föreningar, församlingar, politiska förbund och studieförbund.

 

Det ger en signal om öppenhet och klokskap, goda intentioner och omtanke och lockar inte bara ”regnbågsfolk” utan även andra som vill se ett öppnare och klokare samhälle.

Regnbågsmärkning kan vara en framgångsfaktor i sig, men bara om den är grundad hos personalen som möter innanför den regnbågsmärkta dörren.

För större organisationer, företag, föreningar och myndigheter rekommenderar vi RFSLs HBT-certifiering. Med större avses över 15 årsarbetskrafter/heltidsanställda.

 

För organisationer, företag, föreningar och myndigheter på Gotland som genomgått RFSL:S HBT-certifiering och önskar ett klistermärke motsvarande det som regnbågsmärkta verksamheter har, för att visa sitt stöd för öppenhet och allas lika rättigheter på Gotland, går det bra att kontakta Gotlands Regnbågsgrupp.

Vad krävs för att bli regnbågsmärkt?

Ett engagemang för att göra sin verksamhet mer inkluderande och en utbildning i hbtq- och normfrågor.

 

Hur gör jag?

  1. Förankra beslutet om att regnbågsmärka verksamheten inom företaget, föreningen, arbetsgruppen och i dig själv förstås.
  2. Ordna en utbildning med personalen. Är ni en liten verksamhet kan detta samordnas med andra verksamheter. Hör av dig till gotlandsregnbagsgrupp@hotmail.se så hjälper vi till.
  3. Efter genomgången utbildning i hbtq- och normfrågor får organisationen kalla sig Regnbågsmärkt.
  4. Regnbågsmärkningen är giltig i två år och förnyas genom att representanter för den regnbågsmärkta verksamheten deltar i utbildningsinsatser arrangerade av Gotlands Regnbågsgrupp, eller kan intyga att medarbetarna deltagit i likvärdiga eller mer omfattande utbildningsinsatser för ökad hbtq-kompetens som tillhandahålls av annan part.

 

Var och hur får regnbågsmärkningen användas?

Efter genomgången utbildning får organisationen ett diplom och två dekaler att Regnbågsmärka sig med och .

 

Om märkningen ska användas i annan marknadsföring kontakta Gotlands Regnbågsgrupp för att stämma av.

 

Regnbågsmärkningen är giltig upp till två år. Därefter måste den förnyas och uppdateras.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved